Websupport flyttar in i ett klimatpositivt datacenter!

Nu blir Websupport ännu grönare. Som ett steg mot en klimatpositiv webbhosting har vi nu flyttat in i EcoDataCenter som drivs till 100% av förnybar el.

EcoDataCenter – Världens första klimatpositiva datacenter

Sedan 2021 har vi våra tjänster hos det klimatpositiva datacentret EcoDataCenter. Anläggningen i Falun är byggd helt i trä och drivs till 100% av förnybar el. Den värme som alstras tas tillvara av kommunägda Falu Energi & Vatten och används där antingen direkt för uppvärmning eller till torkning av biobränsle. En helt unik lösning som gör datacentret klimatsmart på riktigt.

Detta innebär att alla som har sin hemsida i Websupports nya miljö har en klimatpositiv hemsida i andra led.

Domeny-01

Hållbarhet handlar inte bara om att ta hand om miljön

Hållbarhet för oss handlar inte bara om att ta hand om miljön. För oss är det även viktigt att vi tar hand om våra medarbetare på bästa sätt och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att våra medarbetare ska spegla samhället i stort, vilket inkluderar att vara jämlika mellan könen men också att vi jobbar för mångfald i många aspekter, exempelvis etnicitet.

Domeny-02

Återvunnen hårdvara

Inom teknikbrachen är det svårt att komma undan att hårdvara behöver uppgraderas och bytas ut för att hänga med i den snabba utvecklingen. Därför har vi som mål att återvinna eller återanvända all vår hårdvara. Det kan vara allt från servrar till datorer till skärmar.

Domeny-03

Visa upp din miljövänliga hemsida!

Nu kan du som har din hemsida på vår nya plattform få ett alldeles eget ”Green Hosting”-emblem från The Green Web Foundation, så att du kan visa upp för dina besökare att din hemsida bidrar till att minska internets miljöpåverkan.

TheGreenWebFoundation

Ett av Europas största webbhotell

Som kund hos oss är du i gott sällskap. Som en del av Loopia Group hjälper vi fler än 620 000 kunder att lyckas online.

Map